Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 07.06.2024 r.

2024-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.06.2024 r. do godz. 00:00 dnia 08.06.2024 r., w zlewniach Małej Wisły i Przemszy (małopolskie, śląskie), W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.