Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 16.05.2023 r

2023-05-16
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023, w zlewniach: Soły poniżej zbiorników, Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca,Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie), w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami(szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty moga być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo zjawiska: 75 procent.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.