Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne III-go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych z 18.05.2021 r

2021-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 14:33 dnia 18.05.2021 r. do godz. 09:00 dnia 19.05.2021 r., w związku ze spływem wód opadowych oraz pracą zbiorników w zlewni Soły istnieje możliwość ponownych wzrostów stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.