Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 18.02.2023 r.

2023-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:08 dnia 18.02.2023 r. do godz. 10:00 dnia 19.02.2023 r., na obszarze zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w związku ze spływem wód opadowych oraz roztopowych, a także nadal prognozowanymi opadami deszczu spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.