Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 19.05.2024 r.

2024-05-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 19.05.2024 r. do godz. 01:00 dnia 20.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.