Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 22.05.2024 r.

2024-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 r. do godz. 05:00 dnia 23.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz w zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.