Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 01.07.2021 r.

2021-07-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 01.07.2021 r. do godz. 23:00 dnia 01.07.2021 r., w obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.