Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 02.02.2024 r

2024-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 02.02.2024 r. do godz. 13:30 dnia 03.02.2024 r., wskutek spływu wód opadowo-roztopowych możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.