Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.02.2024 r.

2024-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:18 dnia 04.02.2024 r. do godz. 15:00 dnia 05.02.2024 r., na obszarze zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie, podkarpackie, śląskie), wskutek spływu wód opadowo-roztopowych możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.