Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.06.2022 r.

2022-06-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 04.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 04.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.