Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.07.2022 r.

2022-07-04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 r. do godz. 00:00 dnia 06.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.