Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.09.2022 r.

2022-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:28 dnia 08.09.2022 r. do godz. 10:00 dnia 09.09.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.