Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 09.06.2022 r.

2022-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 r. do godz. 4:00 dnia 10.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.