Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 11.07.2021 r.

2021-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 11.07.2021 r. do godz. 07:00 dnia 12.07.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.