Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 14.06.2023 r.

2023-06-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 14.06.2023 r. do godz. 00:00 dnia 15.06.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.