Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 15.09.2022 r.

2022-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 15.09.2022 r. do godz. 23:00 dnia 15.09.2022 r., na terenach zlewni Małej Wisły, Przemszy oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów ciągłych i burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.