Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 16.09.2021 r.

2021-09-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 17.09.2021 r. do godz. 23:00 dnia 17.08.2021 r., w związku ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, miejscami spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie).