Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 23.08.2021 r.

2021-08-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:59 dnia 23.08.2021 r. do godz. 23:00 dnia 23.08.2021 r., w obszarach wystąpienia prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.