Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.08.2021 r.

2021-08-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:35 dnia 24.08.2021 r. do godz. 20:00 dnia 25.08.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody - na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.