Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.06.2023 r.

2023-06-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 27.06.2023 r. do godz. 10:00 dnia 27.06.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.