Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2021 r.

2021-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 26.07.2021 r. do godz. 08:00 dnia 27.07.2021 r., w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą być obserwowane gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych..

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.