Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 28.07.2021 r.

2021-07-28

dnia 28.07.2021 r. do godz. 07:00 dnia 29.07.2021 r., że w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.