Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownym wzroście stanów wody z dnia 24.06.2021 r.

2021-06-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 13:00 dnia 24.06.2021 r. do godz. 09:00 dnia 25.06.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
 
Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.