Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 30.06.2022 r.

2022-06-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.