Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych z dnia 01.09.2021 r.

2021-09-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 r. do godz. 08:00 dnia 02.09.2021 r., w związku ze spływem wód opadowych miejscami powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Punktowo mogą zostać ponownie przekroczone stany ostrzegawcze.

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Skawy po zb. Świnna Poręba, Dunajca po zb. Sromowce Wyżne, Czarnej Orawy oraz rzek Soły i Skawy poniżej zbiorników