Formularz wyszukiwania

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

2018-07-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły -  w związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice