Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne II-go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z 18.05.2021 r

2021-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 12:00 dnia 18.05.2021 r. do godz. 15:00 dnia 19.05.2021 r., na rz. Wiśle, w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Miejscami prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy po ujście Dunajca.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.