Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 01.08.2021 r.

2021-08-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 01.08.2021 r. do godz. 05:00 dnia 02.08.2021 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w tym również o charakterze burzowym w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Skawinki, Rudawy oraz Prądnika, spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia opadów burzowych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.