Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 20.02.2023 r.

2023-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:10 dnia 20.02.2023 do godz. 11:00 dnia 21.02.2023 r., na obszarze Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie), w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Goczałkowice lokalnie będą notowane ponowne wzrosty stanów wody. W profilach: Goczałkowice i Jawiszowice poziom wody będzie układał się powyżej stanu ostrzegawczego (przekroczenie stanów umownych uzależnione jest od pracy zbiornika Goczałkowice). W profilu Bieruń Stary poziom wody może przekroczyć stan ostrzegawczy.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.