Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 23.05.2024 r.

2024-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 r. do godz. 02:00 dnia 24.05.2024 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.