Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 24.12.2022 r.

2022-12-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:53 dnia 24.12.2022 do godz. 10:00 dnia 25.12.2022., w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wód w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich.  Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze

 

Obszar: zlewnie Skawy, Skawinki, Raby oraz Czarnej Orawy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.