Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 31.07.2022 r

2022-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:29 dnia 31.07.2022 r. do godz. 22:00 dnia 31.07.2022 r., na obszarze zlewni: Małej Wisły i Soły wraz z kaskadą zbiorników, w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.