Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

2017-09-22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 22.09.2017 r. do godz. 22:00 dnia 23.09.2017 r., w związku z prognozowaną kolejną strefą opadów deszczu oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich oraz powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.


Prognozowane jest przekroczenie kolejnych stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.