Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2019-08-13

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 13.08.2019 r.  do godz. 20:00 dnia 14.08.2019 r., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.