Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego - burze z gradem

2017-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:46 dnia 06.05.2017 do godz. 24:00 dnia 06.05.2017 r., na obszarze województwa obserwuje się i nadal prognozuje burze z opadami deszczu miejscami do 15 mm. Łącznie z opadami, które już wystąpiły na wschodzie województwa, sumaryczna wysokość opadów miejscami wyniesie od 40 mm do 60 mm. Lokalnie opady gradu. Porywy wiatru do 60 km/h.

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przedłużenia czasu ważności.

Informacja Uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

   Chrzanów, 6 maja 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 58

wydanego dnia 06.05.2017 o godz. 15:41

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 19:46 dnia 06.05.2017 do godz. 24:00 dnia 06.05.2017

Przebieg

Na obszarze województwa obserwuje się i nadal prognozuje burze z opadami deszczu miejscami do 15 mm. Łącznie z opadami, które już wystąpiły na wschodzie województwa, sumaryczna wysokość opadów miejscami wyniesie od 40 mm do 60 mm. Lokalnie opady gradu. Porywy wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przedłużenia czasu ważności.

Dyżurny synoptyk

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 19:46 dnia 06.05.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 malopolskie od 19:46/06.05 do 24:00/06.05.2017 deszcz do 15 mm, lacznie do 60 mm, porywy do 60 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44