Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z 14.12.2021 r.

2021-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 10:00 dnia 15.12.2021, na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.