Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z 15.12.2021 r.

2021-12-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 15.12.2021 r. do godz. 04:00 dnia 16.12.2021, na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa, m. Tarnowa i m. Nowy Sącz prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.