Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 26.09.2022 r.

2022-09-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:00 dnia 27.09.2022, na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa, m. Tarnowa i m. Nowy Sącz prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.