Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu

2017-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 27.04.2017 do godz. 06:00 dnia 29.04.2017, na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się

wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 05:00 dnia 27.04.2017 do godziny 08:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm. Opady wystąpią głównie na zachodzie i południu województwa.

Od godziny 08:00 dnia 28.04.2017 do godziny 06:00 dnia 29.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28.04.2017.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

   Chrzanów, 27 kwietnia 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 05:00 dnia 27.04.2017 do godz. 06:00 dnia 29.04.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 05:00 dnia 27.04.2017 do godziny 08:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm. Opady wystąpią głównie na zachodzie i południu województwa. Od godziny 08:00 dnia 28.04.2017 do godziny 06:00 dnia 29.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28.04.2017.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Sumy opadów zostały podane z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 23:30 dnia 26.04.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 05:00/27.04 do 06:00/29.04.2017 opady od 30 mm do 65 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od rana 27.04 do rana 29.04, opady od 30 mm do 65 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44