Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach dla subregionu południowego województwa małopolskiego.

2017-04-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 01.05.2017 do godz. 08:00 dnia 01.05.2017, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się spadek temperatury do -2ºC, przy gruncie do -4ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

   Chrzanów, 30 kwietnia 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 01.05.2017 do godz. 08:00 dnia 01.05.2017

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury do -2ºC, przy gruncie do -4ºC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.08:00 dnia 30.04.2017 OSTRZEŻENIE nr 54 na PRZYMROZKI/1 wydane o godz.07:15 dnia 29.04.2017.

Dyżurny

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 06:40 dnia 30.04.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 malopolskie.poludniowy od 00:00/01.05 do 08:00/01.05.2017 temp.min. -2 st., przy gruncie -4 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44