Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10 z dnia 29.04.2022 r.

2022-04-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 29.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: bocheński, olkuski, oświęcimski, suski, chrzanowski, tarnowski, krakowski, tatrzański: gminy Rabka Zdrój oraz miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Wrażliwe grupy ludności

•     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), 

•     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), 

•     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

•     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.  Zaleca się również:

-   zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, 

-   prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.