Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie o zanieczyszceniu powietrza

2018-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 24.07.2018 r.
na terenie miast Chrzanów, Oluksz, Oświęcim, Trzebinia
na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przewidywalne zanieczyszczenie powietrza OZONEM na poziomie powyżej 80 µg/m3 .

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 24.07.2018 r.
na terenie miast Chrzanów, Oluksz, Oświęcim, Trzebinia
na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przewidywalne zanieczyszczenie powietrza OZONEM na poziomie powyżej 80 µg/m3 .

Działania ochronne:

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 •              ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

 •              unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

 •              ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

 •              osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 •              śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

 Apeluje się do mieszkańców obszaru:

 •              korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,

 •              regularnie odwiedzaj stacje diagnostyczne i kontroluj poziom emisji tlenków azotu i węglowodorów swojego samochodu.