Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

2018-03-06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że na terenie północnej Małopolski oraz Krakowa, w dniu 06.03.2018 r., może dojść do przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Ostrzeżenie wydał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.