Formularz wyszukiwania

Otwarcie dla ruchu ul. Gromieckiej w Libiążu.

2019-08-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zakończeniu akcji ratowniczej przy ul. Gromieckiej 20 w Libiążu. Ruch samochodowy na ww. ulicy został przywrócony.