Formularz wyszukiwania

Otwarcie łącznicy relacji Katowice-Balin/Chrzanów autostradowego węzła Balin

2022-12-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 6.00 w dniu 7 grudnia 2022 r., nastąpi otwarcie łącznicy relacji Katowice-Balin/Chrzanów autostradowego węzła Balin w km 369+460 autostrady A4.

Informacja uzyskana z Pavimental Polska Sp. z o.o.