Formularz wyszukiwania

PLAN DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO KAMPANIA INFORMACYJNA.

2022-11-21

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że Powiat Chrzanowski wraz z gminami przystąpił do „akcji jodowej na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego".

 

ulotka dotycząca stosowania jodku potasu

W związku z informacjami dot. działań zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Tabletki z jodkiem potasu znajdują się już w punktach dystrybucji. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego.

 

W każdej gmin są wyznaczone punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Wykaz punktów znajduje się poniżej. Niemniej, jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych, w systemach powiadamiania smsowego, mediach społecznościowych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Powiatu.

 

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa Agencja Atomistyki. W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona, Preparat przeznaczony jest dla osób do 60-tego roku życia. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

 

Wykaz punktów dystrybucji na terenie Powiatu Chrzanowskiego:

 

GMINA ALWERNIA

 • Urząd Miejski w Alwerni, ul. Z. Gęsikowskiego 7,  32-566 Alwernia
 • Szkoła Podstawowa w Alwerni, ul. Skłodowskiej 4,  32-566 Alwernia
 • Stadion Miejski w Alwerni, ul. Z. Zięby 1, 32-566 Alwernia
 • Szkoła Podstawowa w Brodłach, ul. Edukacyjna 1, 32-566 Brodła
 • Dom Ludowy w Grojcu, ul. Głowackiego 13, 32-566 Grojec
 • Dom Ludowy w Kwaczale, ul. J. Pawła II 43, 32-566 Kwaczała
 • Dom Ludowy w Mirowie, ul. K. Wojtyły 12, 32-566 Mirów
 • Świetlica w Nieporazie, ul. Tenczyńska 51, 32-566 Nieporaz
 • Dom Ludowy w Podłężu, ul. Radosna 2, 32-566 Podłęże
 • Dom Wiejski w Porębie Żegoty ul. Szembeków 3, 32-566 Poręba Żegoty
 • Dom Ludowy w Okleśnej, ul. Nowowiejska 5, 32-566 Okleśna
 • Dom Ludowy w Regulicach, ul. Myśliwska 5, 32-56 Regulice
 • Świetlica Wiejska w Źródłach, ul. Kazimierza Wielkiego 46, 32-566 Żródła

 

GMINA BABICE

 • OSP Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
 • OSP Mętków, ul. Św. Floriana 15, Mętków, 32-551 Babice
 • OSP Zagórze, ul. Kościelna 1, 32-555 Zagórze
 • OSP Jankowice, ul. Wadowicka 33, Jankowice, 32-551 Babice
 • OSP Rozkochów, ul. Chemików 2, Rozkochów,32-551 Babice
 • Dom Kultury w Olszynach, ul. Zatorska 36, Olszyny, 32-551 Babice
 • Dom Ludowy w Wygiełzowie, ul. Lipowiecka 3, Wygiełzów, 32-551 Babice
 • Przedszkole Samorządowe w Zagórzu , ul. Żelatowa 8,32-555 Zagórze

 

GMINA CHRZANÓW

 • MPR-S nr 1 Miejska Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1,  Chrzanów, ul. Sokoła 19
 • MPR-S nr 2 Miejska Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 2, Chrzanów, ul. Broniewskiego 16c
 • MPR-S nr 3 Miejska Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 3 , Chrzanów, ul. Kalinowa 7
 • CENTRUM REHABILITACJI Centrum Rehabilitacji , Chrzanów, ul. Kościuszki 14 
 • MPR-S nr 2 FILIA LUSZOWICE Filia Luszowice, Luszowice, ul. Strażacka 8
 • WOZ Balin Wiejski Ośrodek Zdrowia w Balinie , Balin, ul. Wyzwolenia 65
 • WOZ Płaza Wiejski Ośrodek Zdrowia w Płazie, Płaza, ul. Korczaka 2
 • WOZ Pogorzyce Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pogorzycach, Pogorzyce, ul. Kolonia Stella 19 
 • DIABET Centrum Medyczne S.C., Chrzanów, ul Kościuszki 18
 • Centrum Medyczne Dr Smółka, Chrzanów, ul. ks. J. Skorupki 1C
 • Centrum Medyczne IGAMED Chrzanów, ul. Oświęcimska 3
 • Przychodnia Rodzinna Południe, Chrzanów, ul. Pęckowskiego 3
 • Przychodnia Rodzinna Południe, Chrzanów, ul. Wyszyńskiego 17A

 

GMINA LIBIĄŻ

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Libiążu ul. Szkolna 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu Pl. Zwycięstwa 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu ul. Św. Barbary 5
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu ul. Paderewskiego 2
 • Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu ul. Heleny Kmieć 2
 • Zespół Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3
 • Świetlica w Kosówkach ul. Wilcza 13
 • Biblioteka w Libiążu ul. Górnicza 11
 • Ochotnicza Straż Pożarna Moczydło w Libiążu ul. Generała Andersa 9
 • Przedszkole nr 4 w Libiążu ul. Melchiora Wańkowicza 1a
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu ul. Husarska 2
 • Świetlica w Gromcu ul. Traugutta 1
 • Zespół Szkół w Żarkach ul. Astronautów 3
 • Dom Kultury w Żarkach ul. Klubowa 6

 

GMINA TRZEBINIA

 • Elvita, Przychodnia os. Widokowe 23, 32-540 Trzebinia
 • Elvita, Przychodnia ul. Harcerska 13, 32-540 Trzebinia
 • Elvita, Przychodnia ul. Matejki 39, 32-540 Trzebinia
 • Haba-Med ul. Wiśniowa 14, 32-540 Trzebinia
 • Vitalis Przychodnia ul. Kopernika 25, 32-540 Trzebinia
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 1 Maja 60, 32-540 Trzebinia
 • Świetlica Plus (w Szkole Podstawowej Nr 4) ul. Styczniowa 47, 32-540 Trzebinia
 • OSP Bolęcin ul. Krakowska 30, 32-540 Bolęcin
 • OSP Dulowa ul. Brata Alberta 5, 32-545 Dulowa
 • OSP Lgota ul. Płocka 19, 32-543 Lgota
 • OSP Młoszowa ul. Krakowska 143, 32-540 Młoszowa
 • OSP Myślachowice ul. Trzebińska 11, 32-543 Myślachowice
 • OSP Płoki ul. Główna 4, 32-543 Płoki
 • OSP Psary ul. Lipowa 1, 32-545 Psary
 • OSP Siersza ul. Grunwaldzka 105, 32-540 Trzebinia

 

W załączeniu - do pobrania -  ulotka informacyjna