Formularz wyszukiwania

Przebudowa drogi gminnej - ul. Górniczej w Libiążu.

2017-07-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 24.07.2017 r. o godz. 9.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która spowoduje zwężenie jezdni na skrzyżowaniu ul. Górniczej z ul. Urzędniczą w Libiążu oraz zamknięcie wlotu na ulicę Urzędniczą.

Dojazd do ul. Urzędniczej (ul. Gwarków, ul. Spółdzielczej, itp.) zostanie poprowadzony objazdem drogami osiedlowymi poczynając od drogi przy budynku nr 7.

ponadto zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Górniczej na odcinku od ul. Św. Barbary do ul. 1-go Maja (kierunek z kopalni Janina w kierunku Centrum). pojazdy jadące w kierunku przeciwnym poprowadzone zostaną objazdem ul. Sikorskiego i ul. Św. Barbary.

Informacja uzyskana z EUROVIA POLSKA S.A.