Formularz wyszukiwania

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Chrzanowa.

2018-06-04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że awaria sieci wodociągowej w okolicy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie została usunięta.
Nadal trwa usuwanie awarii w rejonie ul. Puchalskiego w Chrzanowie - przewidywany czas usunięcia awarii około 3 godziny.
Informacja uzyskana od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie.