Formularz wyszukiwania

Prace drogowe w rejonie ul. Podwale i 29 Listopada w Chrzanowie.

2018-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuję o przewidywanej uciążliwości, związanej z przewiertem pod drogą powiatową ul. Podwale oraz nasypem kolejowym w rejonie wiaduktu przy ul. 29 Listopada w Chrzanowie.
Prace rozpoczną się 15.12. br. i potrwają ok. 2 tygodnie. Technologia robót wymaga ciągłej pracy maszyny przewiertowej, stąd możliwość wystąpienia uciążliwości związanej z hałasem oraz drganiami wytwarzanymi przez urządzenia wiertnicze.