Formularz wyszukiwania

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2017-04-06

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje iż w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722).

Aktualne rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu tj. w dniu 06.04.2017 r.

 

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla poprzednie rozporządzenie MRiRW z dnia 20.12.2016 r., które nakłada m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami.

Rozporządznie MRiRW z dnia 04.04.2017 r.